Международна научна конференция „ОСНОВНИ ПРАВА И МЕДИЦИНСКО ПРАВО“

26 май 2021 г., гр. София Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира еднодневна международна научна конференция „Основни права и медицинско право“, която ще бъде проведена на 26 май 2021 г. (сряда) в гр. София. Конференцията ще бъде посветена на основните права в сферата на здравеопазването, медицинското право, биоправото и биоетиката, както и на медицинските правни проблеми в гражданското, публичното, наказателното и международното право. Работните езици на конференцията са български и […]

На 23 май 2019г., на конференция в Университета Roma Tre в Рим, се събраха специалисти в областта на европейското здравно право, за да обсъдят и изнесат доклади по въпросите, свързани с прилагането на Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. На 01 февруари 2021г. публикуваният сборник с научни разработки беше високо оценен и авторите му получиха поздравителна нота от председателя на Европейската комисия Урусла фон дер Лайен. В своето писмо до тях, […]

Има ли ръст на производствата по несъстоятелност заради коронавируса, реши да провери „Лекс“ след отминаването на 2020 г., през която много бизнеси затвориха – някои по държавно разпореждане, а други – принудени заради свитото потребление. Данните на Агенцията по вписванията показват, че вълна от фалити няма, а фирмите са в процес на изчакване, което кара специалистите тепърва да прогнозират бум на несъстоятелности. Броят на откритите производства по несъстоятелност през 2019 г. и 2020 г. е […]

Любомир Гайдов е заместник-председател на УС наАсоциацията на българските административни съдии (АБАС).Председател е на Шесто отделение във Върховния административенсъд, в което се разглеждат над 2000 дела годишно, половинатаот които са свързани със здравеопазването, включително и делапо жалби против наложеното в страната извънредно положениеи обявената впоследствие извънредната епидемиологичнаобстановка.Съдия Гайдов е завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и„Стопански и финансов мениджмънт“ в Института за следдипломнаквалификация към УНСС. Бил е хоноруван асистент по „Здравенмениджмънт“ в Института […]