Health Law and Policy from East to West: Analytical Perspectives and Comparative Case Studies

Представяме на Вашето внимание книгата “ ‘Health Law and Policy from East to West: Analytical Perspectives and Comparative Case Studies’ (Thomson Reuters, 2022)“. Тя предоставя цялостно изследване на здравното право и политикте в различни юрисдикции, с фокус върху теми, които понастоящем оформят предоставянето на здравни грижи и услуги и формирането на политики.

Особено горди сме да подчертаем приноса на един от нашите уважавани членове, д-р Надежда Славчева, към тази важна книга. В статията “ Access to Cross-Border Healthcare in the EU: Assessment of the Bulgarian Legal Implementation Framework” д-р Славчева поставя акцент върху актуалния въпрос за пациентската мобилност и социалното осигуряване в рамките на Европейския съюз, като се обръща внимание на българския сценарий.

Като член на нашата асоциация, постижението на д-р Славчева е доказателство за значимостта и стойността на работата, която вършим, и наистина въплъщава нашия ангажимент да насърчаваме високите постижения и иновациите в областта на медицинското право и здравеопазването. От все сърце насърчаваме всички наши членове, последователи и по-широката общност в областта на здравното право да се запознаят с изследването, за да задълбочат разбирането си по тези актуални въпроси.

Share this post