В новия брой на списание Медицинско право и здравеопазване бр. 3/2022

Гост на броя е проф. д-р Диана Ковачева, която запознава читателите с функциите на омбудсмана в сферата на здравеопазването и какви инициативи в защита правата на пациентите и здравноосигурените лица са предприети. В списанието са представени статията на Веска Гергова “Алтернативни възможности за достъп на пациента до терапия и лекарствени продукти в България”, функциите на Агенцията за медицински изследвания в Полша във връзка с клиничните изпитвания на д-р Маргарет Сирич, както и избрана юриспруденция.

Списанието може да намерите в електронен и хартиен формат на:

Печатният вариант може да поръчате тук:

https://www.ciela.com/spisanie-medicinsko-pravo-i-zdraveopazvane-br-3-2022.html

Електронният вариант е качен за продажба тук:

https://www.ciela.com/e-kniga-spisanie-medicinsko-pravo-i-zdraveopazvane-br-3-2022.html

Share this post