Медицинско право и здравеопазване брой 3/2022 г

Уважаеми читатели,

Гост на броя е проф. д-р Диана Ковачева, която запознава читателите с функциите на омбудсмана в сферата на здравеопазването и какви инициативи в защита правата на пациентите и здравноосигурените лица са предприети. В списанието са представени статията на Веска Гергова “Алтернативни възможности за достъп на пациента до терапия и лекарствени продукти в България”, функциите на Агенцията за медицински изследвания в Полша във връзка с клиничните изпитвания на д-р Маргарет Сирич, както и избрана юриспруденция.

Уважаеми читатели, като се надяваме да сме полезни с този брой на списанието, желаем здраве и успех!

Редакционна колегия:

Проф. д-р Дарина Зиновиева,

Проф. д-р Огнян Герджиков,

Проф. д-р Иван Тодоров,

Проф. д.ю.н. Живко Драганов,

Проф. д.м.н. Параскева Стаменоваа, д.м.н.

Share this post