МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БРОЙ 2/2020 Г

СЪДЪРЖАНИЕ ПРАВОТО НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОИлияна Митевадокторант в Юридически факултет на Пловдивски университет “П.Хилендарски” ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ ПРАВАТА НА ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯГл. ас. д-р Aлександра Вълчева, доктор по право ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И СЪВРЕМЕННИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ С ПАЦИЕНТИТЕ И ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТИван Р. Тодоров COVID-19АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА ЗА ПЕРИОДА […]

МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БРОЙ 1/2020 Г

СЪДЪРЖАНИЕ ПРАВЕН РЕЖИМ НА „ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА” В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПроф. Дарина Зиновиева ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И УРЕЖДАНЕТО НА НЯКОИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19 ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИХВИТЕ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИПроф. Живко Драганов ПРАВОМОЩИЯ НА ЕС ПРИ СЕРИОЗНА ТРАНСГРАНИЧНА ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТОд-р Надежда Славчева ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ В ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID – 19Светла Качарова, докторант ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЛЕЧЕНИЕТО С НЕРАЗРЕШЕНИ В БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯЛилия Монова – […]