Медицинско право и здравеопазване Брой 04 от 2023 г.

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 4 на списанието публикуваме за първи път ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЮРИДИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК, кой-то съдържа анализ на нормативните актове, приети през всеки месец, свързани със сектора здравеопазване. Идеята се реали-зира от м. май 2023 г., като ежемесечно изготвения анализ от колегите Лилия Монова и Веска Гергова, се публикува на сайта на сдружението: www. lamlh.bg.

Считаме, че цялата поредица от ежемесечния справочник до момента, публикувана и в списанието, ще бъде полезна на аудиторията със справочна цел.

В публикуваната статия на д-р Костадин Костадинов и доц. д-р Нина Мусурлиева, от Катедра „Социална медицина и об-ществено здраве“ на Медицински университет Пловдив, се засягат изключително интересни въпроси, свързани с асисти-раната репродукция и редките тумори, които имат предимно медико-етичен характер.

Гост на броя е известната българска спортистка, състезател по тенис на корт Сесил Каратанчева. В своето интервю тя ни запознава с нейните възгледи относно ролята на спорта за здравето на децата, за вредата от употребата на допинг при спортистите, както и представя важни идеи за управлението на спорта у нас, в контекста на опазване здравето.

От юриспруденцията сме избрали актуално решение на Съда на ЕС от 2023 г., свързано с процедура за разрешение на търговия на едро с лекарство.

Надяваме се да сме полезни и желаем здраве!
Проф.д-р Дарина Зиновиева
Проф.д-р Огнян Герджиков
Проф.д-р Иван Тодоров
Проф.д.н. Живко Драганов
Проф. д-р Параскева Саменова, дмн

Share this post