Водещи юристи и здравни специалисти: Време е за Здравноосигурителен кодекс

Да бъде създаден Здравноосигурителен кодекс, който не просто да събере, но и да хармонизира и да сложи в ред разроената, огромна по обем и често противоречива нормативна уредба на здравеопазването и здравното осигуряване. Около това се обединиха водещи юристи и здравни специалисти по време на кръгла маса „Здравеопазване и право“, организирана от Юридическото дружество по медицинско право и здравеопазване.

https://news.lex.bg/Водещи-юристи-и-здравни-специалисти-Време-е-за-Здравноосигурителен-кодекс/

Share this post