Медицинско право и здравеопазване Брой 03 от 2023 г.

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 3 на списанието публикуваме две статии, посветени на актуалните въпроси на трансплантацията в Р. България. Едната статия от д-р Христо Христов разглежда темата за трансплантацията от трупен донор, като авторът прави много детайлен анализ на нормативна уредба, запознава аудиторията с проблемите, които съществуват и дава уместни предложения за тяхното решаване. Другата статия от юриста Мартин Арсов разглежда темата за трансплантацията от жив донор. Авторът също анализира законодателството у нас, споделя опита си и го подплатява със статистика, като дава и предложения за по-добри практики.

В цялостност, двете статии дават една много добра представа за уредбата на този иновативен и сложен метод на лечение трансплантацията, което цели редакционната колегия да ги обедини тематично в един брой на списанието.

Гост на този брой е д-р Цветан Ценков, лекар и опитен администратор в управлението на здравеопазването както на национално, така и на местно ниво. Д-р Цветан Ценков е настоящ кмет на гр. Видин и бивш заместник-председател на Комисията по здравеопазване към 39-то Народно събрание. Използвайки опита си, той прави интересен и полезен паралел между проблемите в здравеопазването, които съществуват на местно ниво и тези на национално ниво. Гледната му точка е изключително важна, с оглед позицията му на кмет и обезпечаването на качествена здравна услуга във всички краища на държавата.

От юриспруденцията публикуваме решение на Съда на ЕС по повод преюдициално запитване от австрийски национален съд, относно дължимо обезщетение от постановена карантина на служители от компетентния здравен орган и дължимостта от техните работодатели. Съответно, в решението се коментира и това, дали административният орган дължи разходите, които работодателят е направил.

Надяваме се да сме полезни и желаем здраве!
Проф.д-р Дарина Зиновиева
Проф.д-р Огнян Герджиков
Проф.д-р Иван Тодоров
Проф.д.н. Живко Драганов
Проф. д-р Параскева Саменова, дмн

Share this post