Правен семинар с чуждестранно участие

По повод на 24 май, Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в Ректората на Пловдивския университет се проведе семинар с чуждестранно участие по въпроси на медицинското право. Домакин беше Юридическият факултет (ЮФ). Участниците бяха приветствани от декана на факултета доц. д-р Даниела Дончева и от зам.-декана доц. д-р Ангел Шопов. В обръщението си към участниците те поставиха акцент върху важността на обсъжданите въпроси; на високата научна и приложна стойност, с която се отличават тези събития; не на последно място – на възможността за разширяване на академичното партньорство с чуждестранни университети по програма ,,Еразъм+“.

Модератор на събитието беше проф. д-р Дарина Зиновиева – дългогодишен преподавател в ЮФ и експерт по въпросите на медицинското право и административното право и процес. Новатор в областта на медицинското право, тя има сериозен принос във въвеждането и утвърждаването на едноименната учебна дисциплина в юридическите факултети в България.

Семинарът беше замислен и реализиран като интердисциплинарен. Участваха юристи и лекари от различни сфери на практиката, обучението и научните изследвания – от студенти до водещи изследователи. Обсъжданата тематика беше разпределена в два тематични дяла – информирано съгласие на пациента и асистирана репродукция. Сред докладчиците може да се посочат например гост лекторът по ,,Еразъм+“ доц. д-р Мелиха Сермин Паксьой от Университета Алтънбаш в Истанбул, Турция;  докторанти и постдокторанти от Медицинския университет – Пловдив, от Института за държавата и правото при БАН и от ЮФ на Пловдивския университет[1].

Семинарът протече в приятелска и спокойна атмосфера. Определено може да се каже, че се състоя един много интересен форум, на който с финес и лекота бяха поднесени нови знания на публиката. Той същевременно беше и прекрасен повод за среща и обмен на мнения между между лекари и юристи, както и за споделяне на ценен чуждестранен опит.

гл. ас. Антония Илиева, д-р по право

Share this post