В новия брой на списание Медицинско право и здравеопазване бр. 4/2022

В брой №4 на списанието гост на броя е проф. д-р Емил Паскалев, водещ нефролог в България, който коментира Националната програма по трансплантация. Проф. д-р Дарина Зиновиева разглежда електронното съдопроизводство при задължително лечение на лица с психични увреждания. Проф. Олга Борисова анализира правната регламентация на татуирането в България, Франция и Испания. Д-р Илияна Митева представя административноправен анализ на законодателството и съдебната практика в България относно аборта по медицински показатели. В юриспруденцията е избрано решението на Конституционния съд на Р България, със съдия-докладчик Павлина Панова, което отменя правната уредба за задължително настаняване на лица с психични увреждания чрез дистанционно съдебно заседание. Решението е полезно за читателите на списанието, тъй като мотивната му част съдържа богата практика на Европейските съдилища, които допринасят за повишаване на осведомеността относно правата на хората с психични увреждания и съдебната практика в тази област.

Списанието може да намерите в електронен и хартиен формат на:

Печатният вариант може да поръчате тук:

https://www.ciela.com/spisanie-medicinsko-pravo-i-zdraveopazvane-br-3-2022.html

Електронният вариант е качен за продажба тук:

https://www.ciela.com/e-kniga-spisanie-medicinsko-pravo-i-zdraveopazvane-br-3-2022.html

Share this post