Медицинско право и здравеопазване брой 4/2022 г

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 4 от 2022 г. сме включили три статии на юристи, с разностранна тематика. Гост на броя е професор д. м. н. Емил Паскалев, нефролог и водещ специалист в бъбречната трансплантация на Р България. Поводът за интервюто с него е изтичането на срока през 2023 г. на четиригодишната Национална програма по трансплантация в Р България. В края на срока принципно се правят обобщения, предложения за оптимизация и считаме, че с неговото мнение ще сме полезни на общественото здравеопазване по зададените от нас направления в темата. За редакционната колегия е чест съгласието на професор д-р Емил Паскалев да представи на читателите статистика, реални проблеми, както и възможности за решаването им.

Уважаеми читатели, като се надяваме да сме полезни с този брой на списанието, желаем здраве и успех!

Редакционна колегия:

Проф. д-р Дарина Зиновиева,

Проф. д-р Огнян Герджиков,

Проф. д-р Иван Тодоров,

Проф. д.ю.н. Живко Драганов,

Проф. д.м.н. Параскева Стаменоваа, д.м.н.

Share this post