8-мата Европейска конференция по медицинско право в гр. Гент, Белгия

В периода 22-24 Април 2022 г. в гр. Гент, Белгия се състоя присъствено 8-мата Европейска конференция по медицинско право, организира от Европейската асоциация по медицинско право. Темата на конференцията беше „Качество на здравеопазването. Как законодателството гарантира безопасна и надеждна грижа на пациента?“ ЮДМПЗ бе представено от д-р Надежда Славчева, д-р Светла Качарова и докторант Лилия Монова – Асенова, като Лилия Монова – Асенова и Веска Гергова се представиха с постер-презентация на тема „Качеството на достъп до разрешени и нови лекарства в контекста на дигитализацията на процесите в България“, публикуван в Сборник с доклади от конференцията.

Изследването на Лилия Монова – Асенова и Веска Гергова анализира качеството на достъп до лекарствени продукти като част от човешкото право на здраве, обхвата на приложение на електронните рецепти и системата за верификация на лекарствени продукти в България, правния режим за достъп на пациента до иновативни лекарства чрез клинични изпитвания и програми за състрадателна употреба, както и до неразрешени за употреба или недоставяни на българския пазар лекарствени продукти. Проучването обръща внимание на трудностите, с които се сблъскват лекарите и фармацевтите, като са дадени препоръки за тяхното минимизиране и за необходимостта от подобряване на българската нормативна уредба в посока по-широко приложение на дигитализацията и телемедицината.

В конференцията взеха участие водещи лектори, юристи по медицинско право, изявени специалисти от практиката и представители на академичните и научните среди от цяла Европа. В рамките на конференцията бяха обсъдени множество текущи и бъдещи инициативи с акцент относно качеството на здравеопазването и създаването на законови гаранции за неговото гарантиране в различните му проявления.

Share this post