Медицинско право и здравеопазване брой 2/2022 г

Уважаеми читатели,

В настоящия брой 2 от 2022 г. на списанието „Медицинско право и здравеопазване“ са включени две актуални статии. Първата от тях е свързана с правни проблеми на клиничните изпитвания и е с наименование „Лицето по чл. 107а от ЗЛПХМ в контекста на Регламент (ЕС) 536/2014 (Предимства и недостатъци на българското законодателство в сферата на клиничните изпитвания)“. Статията с автори адв. Лъчезар Ценков и доц. д-р Борислав Борисов.

Като естествена взаимовръзка на темата клинични изпитвания на лекарства, сме поканили като гост на броя доцент д-р Борислав Борисов, който е бил председател на Изпълнителната агенция по лекарства в България в дълъг период от време. Гостът на броя пояснява с познания, умения и опит своите възгледи по зададените въпроси.

Уважаеми читатели, като се надяваме да сме полезни с този брой на списанието, желаем здраве и успех!

Редакционна колегия:

Проф. д-р Дарина Зиновиева,

Проф. д-р Огнян Герджиков,

Проф. д-р Иван Тодоров,

Проф. д.ю.н. Живко Драганов,

Проф. д.м.н. Параскева Стаменова

Share this post