Софийска Професионална Гимназия „Княгиня Евдокия“ – ПРИЕМ след VII клас за учебната 2021/2022 г.

Професия: СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ
Специалност Съдебна администрация – 1 паралелка (дневна форма на обучение) с разширено изучаване на английски език

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Share this post