БЕЗ ГАЩИ В ХАВАЙ

                                             І Действие

След полети тежки,

почти нечовешки,

пристигнахме някак в Хавай.

Но как ли се случи,

че тъй се получи,

багажът, о ужас – в Китай!

С единствени гащи,

с брада, дето дращи,

без дрехи, без нищо, ей на.

Дори и жените

без шноли в косите,

без грим, без бижута, така.

Със плаха надежда

днес всеки поглежда,

дали не пристига багаж.

Багажи пристигат.

Носачи ги вдигат.

Но никой багаж не е наш.

Ден втори, ден трети…

отива към пети.

Не знам как ще свърши това.

С вмирисани гащи,

с брада дето дращи,

без дрехи, без нищо, така.

                                                        ІI Действие

Пристигна багажа!!!

Какво да ви кажа:

то радост, прегръдки, сълзи…

И гащи и блузи,

помади за бузи,

но дните са малко, уви.

Как в краткото време,

о, чëрт да го вземе,

да ползваме всичко това?

И чудене пада,

така ни се пада,

щом носим десетки неща.

Излиза, че може,

нали, мили Боже,

със толкоз по-малко багаж.

Бельо, малко ризи

и нужните визи,

тогава светът ще е наш.

Share this post