Приключи една от най – значимите конференции – „Основни права и медицинско право“

С успех приключи една от най – значимите конференции в сферата на медицинското право в страната. Тя беше организирана от Института за държавата и правото при Българската академия на науките и в нея участваха учени и специалисти не само от България, а и от Словакия, САЩ и Корея.

Темата на конференцията беше „Основни права и медицинско право“, а членовете на ЮДМПЗ представиха четири актуални доклада. Проф. Дарина Зиновиева разгледа актуалните практически въпроси, свързани със санкциите на лечебните заведения в здравно-осигурителното законодателство. Д-р Надежда Славчева представи доклад, посветен на Конвенцията Медикрайм на Съвета на Европа за фалшифициране на медицински продукти и други престъпления, свързани със заплахи за общественото здраве. Превенция на несъстоятелността на лечебните заведения в условията на трансгранична заплаха за здравето бе темата на доклада на д-р Светла Качарова. Темата за електронната търговия на лекарствени продукти и организационните и законовите изисквания в България бе представена от докторант Лилия Монова.

В конференцията взеха участие над 50 участници, от които впечатляващ бой от 31 докладчици, представители на юридическите и медицинските академични среди, адвокати и юристи към учреждения в здравеопазването.

Конференцията се проведе в хибриден формат. От институциите, свързани със  здравеопазването приветствия и поздравителни адреси имаше от управителя на НЗОК – проф.д-р Петко Салчев. зам. министъра на здравеопазването д-р Димитър Петров, омбудсмана доц. д-р Диана Ковачева и на  председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

Share this post