АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ В РИМА

АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ В РИМА [1]

Дарина Зиновиева

След поредния съвет в орган на университет

пак започнах умозрения- да направя подобрения

в  управленските решения на звеното за наука,

дето се кълне в сполука в годишния отчет.

Та дано направим ред, та дано посеем знания,

та дано  развием висшето образование.

И започнах да се чудя откъде да я започна,

че призвание да имаш дава плодородна почва.

Взех да диря в отчета най-призваните, напетите,

та критерий да намеря и със него да премеря

всеки дето иска степен- доктор „малък[2]” и „голям”[3],

или длъжност да заеме-асистент или гигант.

 

И започна се борбата със закона, с правилата.

Търсих нещо в ЗВО-то[4], не за друго, а защото

там са дадени какво е- ВУЗ или доцент от „сой” да е.

Тъкмо нормата намеря, тя препраща към критерий

в друг закон демократичен- за академичното развитие.

Той към  правилник ме прати- ама все в едно обятие,

малко-по изкусурено, да не кажа – изкривено:

сто поеми, трийсет часа, едноседмично разпятие,

епруветки с колби –двайсет, десет йона отрицателни.

А за правото – по- сложно, че  държавна регулация

иска- който преподава да е с висша репутация.

Там наредби разпореждат три нива на вид учения-

задължителни в началото, краят – изпит за умения.

 

Подредих ги аз логично, правно викат му „систематично”,

и препънах се в греда –  пет цитата на века, авторът да е един,

да е цял, не половин- тоест вторият е този- да дели ще се наложи.

Ако трети пък е автор, сметката  без калкулатор, невъзможно да е точна.

Към това ще се прибави, да е в тон с добрите нрави, да се труди и  безсрочно,

че опасно е със срок „висше” той да преподава- сякаш  преподава плява.

 

Рекох „има автономия”. Всеки ВУЗ[5] твори законово правила и ред успешно.

В петдесет ще видя нещо, дето сигурно е свестно.  И се хванах за главата.

В първият е налице тълкуване, че не може хоноруване.

Следващият ВУЗ решил- всички – в хоноруван стил.

Третият се позовава на световната си слава-ректори да са били в двадесет и пет страни.

Явно вътрешните норми, са ми твърде автономни, а и някак са безчет-цели петдесет.[6]

 

Вярна на целта оставам, продължавам, задълбавам, практиката на съда да диря.

Сигурно се е препирал някой подчинен със шефа и обжалвал е вендетата.

Да,  така е – съд районен, даже конституционен е разплитал не една норми в своите дела.

В таблица ги подредих, яснотата придобих-

с  норми нови за академичното развитие

с упоритост  сме постигнали  разБитие…

април 2019


[1] В сборник Темида бр.7/ 2021г, изд.  на Съюза на юристите в България

[2] Научна степен „доктор”

[3] Научно степен „доктор на науките”

[4] ЗВО-закон за висшето образование

[5] ВУЗ- висше учебно заведение

[6] Брой на висшите училища в България

Share this post