Юридическият факултет на ВСУ “Черноризец Храбър” организира курс за обучение на тема: Медицинско право, здравеопазване и национална сигурност”

За контакти:
+359 (0) 894 380 462
alexandra_angelova@yahoo.com

Допълнителна информация:
Правната регулация на здравеопазването във връзка с националната сигурност на държавата е многоаспектна. Предмет на обучението са актуалните проблеми, включително при кризисни ситуации, свързани с:
достъпа на пациенти до медицинска помощ, финансирането на медицинската дейност, видовете управление на лечебни заведения според статута им, превенция на изпадането в несъстоятелност, съгласие за лечение  в по-сложни ситуации, компетенции на държавните органи, гражданска, административна, наказателна отговорност, принудителни мерки,  казуистика и съдебна практика.

Програма на курса
18.05.2021 г. 10.00 – 15.00 6 ч.
19.05.2021 г. 09.00 – 15.00 7 ч.
20.05.2021 г. 09.00 – 15.00 7 ч.

Такса за участие:                          150 лева
При повече от 3 участника
от една организация:                 110 лева
За студенти на ВСУ:                     75 лева

Срокове за записване: до 14 май 2021 г.

Линк за кандидатстване:          https://forms.gle/UMMiU6XQEyp5eVRW6

Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъждат 2 ECTS-кредита.

Линк за регистрация и информация: ТУК

За лекторите

Проф. д-р Дарина Зиновиева

Дарина Зиновиева е професор в ЮФ на ПУ ”П. Хилендарски” и в Института за държавата и правото (БАН). Преподава административно и медицинско право. Има редица специализации в чужбина. Автор на монографии (Лицензионни административни актове, Правен режим на лечебните заведения, Компетентност на административните органи, Медицинско право, Medical law Bulgaria-Kluwer и др). Била е декан на ЮФ в ПУ ”П. Хилендарски”, била е експерт в комисията по здравеопазване в 39-то НС, член на Правния съвет на Президента (2012-16г). Била е и член на етичната комисия по трансплантация, консултант на НЗОК, на министъра на здравеопазването и др. Автор е на статии и експертни становища към Конституционния съд по повод пандемията Ковид-19. Сега е адвокат и член на Арбитражния съд на НЮФ.

Д-р Светла Качарова

Светла Качарова е защитила докторска степен по търговско/стопанско право в Института за държавата и правото при БАН. Има редица специализации в чужбина. Участник в национални и международни форуми, относно законодателните промени, свързани с пандемията от Ковид-19. Член на INSOL International и INSOL Europe. Председател на УС на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване. Адвокат от САК.

Share this post