Медицинско право и здравеопазване брой 2/2020 г

Изтегли МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БРОЙ 2/2020 Г

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВОТО НА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Илияна Митева
докторант в Юридически факултет на Пловдивски университет “П.Хилендарски”

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ ПРАВАТА НА ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
Гл. ас. д-р Aлександра Вълчева, доктор по право

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И СЪВРЕМЕННИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ С ПАЦИЕНТИТЕ И ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Иван Р. Тодоров

COVID-19
АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 15.07-31.07.2020
АКТУАЛНА ПРАВНА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 01.08-30.09.2020
АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПЕРИОДА 01.10. – 31.10.2020

WEBINAR: Правно регулиране в условия на пандемия ОБЗОР

Юриспруденция

Конституционен съд
РЕШЕНИЕ № 15 / София, 17 ноември 2020 г.
Върховен административен съд
РЕШЕНИЕ № 10409 / София, 29.07.2020

Изтегли МЕДИЦИНСКО ПРАВО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БРОЙ 2/2020 Г

Share this post