Несъстоятелността заради ковидкризата – бомба със закъснител

Има ли ръст на производствата по несъстоятелност заради коронавируса, реши да провери „Лекс“ след отминаването на 2020 г., през която много бизнеси затвориха – някои по държавно разпореждане, а други – принудени заради свитото потребление.

Данните на Агенцията по вписванията показват, че вълна от фалити няма, а фирмите са в процес на изчакване, което кара специалистите тепърва да прогнозират бум на несъстоятелности.

Броят на откритите производства по несъстоятелност през 2019 г. и 2020 г. е практически еднакъв – 502 и 520.

Миналата година в несъстоятелност са обявени 509 търговци, а година по-рано броят им е 502.

Според предоставената от Агенцията по вписванията статистика показателят, който показва свиването на икономиката, е значително намалелият брой на хората, които започват бизнес. Ако през 2019 г. са се регистрирали 48 732 нови търговци, то миналата година те са били с над 10 000 по-малко – 37 124.

Данните показват, че по отношение на фалитите България е част от общата тенденция в Европа и САЩ.

В Германия броят на несъстоятелностите е намалял със 17% на годишна база към юли 2020 г., а по предварителни данни спадът е с 35% на годишна база към септември. Във Великобритания несъстоятелността е намаляла с 42% на годишна база по данни към октомври. В САЩ преструктурирането (по глава 11) бележи ръст, но ликвидациите (по глава 7) са с 32% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Във Франция на годишна база броят на производствата по несъстоятелност на търговци е намалял с 30%.

„В развитите икономики причината за чувствителното намаляване броя на производствата по несъстоятелност, въпреки тежкото състояние на икономиката, откриваме в подкрепата, оказана от правителствата, включително чрез мораториум и различни финансови стимули. В България производството по несъстоятелност се използва на прекалено късен етап. Традиционно, то приключва с ликвидация на активите на части, като предвидените процедури за оздравяване и стабилизация се използват изключително рядко. Въпреки липсата на законодателна реакция по отношение уредбата на несъстоятелността, не е учудващо, че у нас данните също сочат спад, а не увеличаване на фалитите. Към момента различията в правната уредба и степента на икономическото развитие както в развитите държави, така и у нас, не водят до различни резултати, поне що се отнася да броя на прекратените поради несъстоятелност търговци“, коментира тенденцията специалистът по търговско право Светла Качарова.

Цялата стария прочетете в news.lex.bg

Share this post