Лилия Монова

ОБРАЗОВАНИЕ

Юридически Факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски”- София, специалност “Право”‘;
Докторант в докторска програма Административно право и административен процес Юридически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

10.2020 – до сега Мениджър „Право“ Ритейл – „Софарма трейдинг“ АД;
2016 – 10.2020 – Директор „Право, Риск и Съответствие“ – „Софармаси 63“ ЕАД /старо наименование „Ес Си Ес Франчайз“ ЕАД/;
2014 -2016 – Главен юрисконсулт – Carrefour;
2008 – 2014 – юрисконсулт Telelink;
2006 – 2008 – юрисконсулт Български Червен Кръст

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Фармацевтично право, международно право, корпоративно право, европейско право, конкурентно право, правни изследвания

ПУБЛИКАЦИИ

„Правен режим на лечението с неразрешени в България лекарствени продукти в условията на пандемия“, Списание „Медицинско право и здравеопазване”, 2020;
„Правен режим на верификацията на лекарства в България и Европейския съюз“ Сборник научни четения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2019;
„Правен режим на неконвеционалите методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, Международна Конференция посветена на 70 години от установяване на дипломатически отношения между България и Китайска народна република, ИДП БАН, 2019;
Обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването юни 2020, електронно издание: www.zdrave.net

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2020 до сега – учредител, член на управителния съвет на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване;
2020 – до сега – член на Европейска асоциация по здравно право;
2001 – 2005 член на управителния съвет на Български Младежки Червен кръст;
2005 – 2009 член на Проверителна комисия на Български Младежки Червен кръст;

ЕЗИЦИ

Английски и руски