Д-р Надежда Славчева

ОБРАЗОВАНИЕ

Нов български университет – София, специалност “Право”
Научна степен – доктор по право 2020 г., Институт за държавата и правото, БАН

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2021 – до сега Адвокат в Софийска адвокатска колегия
от Април 2015 – Инспектор – юрист към Инспекторат на Министерство на здравеопазването
от Март 2017 – до Октомври 2017 – юрисконсулт – МБАЛ „Национална
Кардиологична Болница”
от 2018- до декември 2020г. – юрисконсулт САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Административно право и процес; Медицинско право и здравеопазване

ПУБЛИКАЦИИ

“COVID-19: A Stress-test for the Healthcare System and a Necessary Experience for the Bulgarian Legal Order “, Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries – New Frontiers of Health Law, Centre for legal research of the Institute of social sciences, Belgrade, 2021
„Принципът за равно третиране и недискриминационният критерий при възстановяването на разходи за трансгранично здравно обслужване“
Сборник доклади от Национална научна конференция „Защита срещу дискриминацията. Правна уредба, проблеми и тенденции.“, организирана от Икономически университет, гр. Варна – 08 юни 2018г.;
“Правото на здравноосигурените лица на достъп до необходима медицинска помощ при временен престой извън държавата-членка от ЕС по местопребиваване.“;
Сборник доклади от VIII-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института за държавата и правото при БАН, 16 – 18 юни 2018 г., БЧК – Национален учебен център Лозен, до гр. София;
„Възстановяване на разходите за проведено лечение в рамките на ЕС при условията на трансгранично здравно обслужване“, Сборник доклади от Национална научна конференция „Актуални правни предизвикателства в икономиката“, организирана от Икономически университет, гр. Варна, 9 ноември 2018 г.;
“Access to European cross-border healthcare: assessment of the Bulgarian implementation framework“, Томпсън Ройтерс
„Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица до 18 години. Експерименталният метод за лечение и проблемът с финансирането му.“, списание „Практическа педиатрия“, брой 5, май 2019г., стр. 16
“Legal status of the National contact points according to Directive 2011/24/EU. The Bulgarian perspective.”, Giappichelli Editore.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

от 2020 г. до сега – член на управителния съвет на Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване
от 2020 г. – до сега – член на Европейска асоциация по здравно право

ЕЗИЦИ

Испански и английски език